به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، مهدی رسول‌پناه روز دوشنبه با صدور احکامی جداگانه، مدیران مالی باشگاه و دانشگاه پرسپولیس را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، باقر صفری دستجردی به عنوان مدیر امور مالی و ذی‌حساب شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس منصوب شد. ساماندهی و انضباط مالی و تطبیق آنها با قوانین حاکم، از موارد مورد تاکید در حکم صادره بود.

همچنین ضمن تقدیر از فرامرز دیناروند در مسئولیت قبلی، وی که پیش از این عهده‌دار سرپرستی معاونت اداری و مالی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس بود، به سمت مدیر امور مالی مرکز علمی و کاربردی پرسپولیس منصوب شد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین در نامه‌ای از تلاش‌های محمد پاشا، ذی‌حساب پیشین باشگاه پرسپولیس تقدیر و تشکر کرد.