وی همچنین موضع جامعه روحانیت مبارز درباره زمزمه حضور انتخاباتی احمدی‌نژاد، نگاه مثبت جامعه مهندسین به احمدی‌نژاد را به صورت تلویحی نه رد و نه تایید کرد و گفت: در این باره پاسخی ندارم.