به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات به نقل از سحر - پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - رای گیری تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت و مسئولان صندق های رای گیری در سراسر کشور موظفند تا پس از آن ساعت نیز تا آخرین نفرحاضر در صف های رای گیری را اخذ رای کنند.

ازهمین رو از هموطنان عزیز درخواست می شود تا  صبوری پیشه کرده و درصف های رای گیری بمانند تا رای گیری شان اخذ شود.