به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باز انتخابات ، به نقل از سحر – پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی-  دبیر کل حزب کارگزاران همچنین در ادامه با اشاره به افرادی که در انتخابات شرکت نمی کنند،اضافه کرد: کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند هم خودشان را از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته محروم کرده اند و تحت تاثیر جریان های دروغین قرار گرفته اند.

وی افزود:اینکه می گویند رای مردم تاثیری ندارد ساخته کسانی است که خودشان می خواهند به تنهایی سرنوشت مردم را تعیین کنند. بنابراین مردم اگر می خواهند نقشی در اداره کشور داشته باشند حضور فعال داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند.