به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر – پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی-همچنین با اشاره به نشاط مردم پای صندق های رای اضافه کرد: چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که افراد با نشاط در صف ها ایستاده اند و با اینکه در حوزه ای که من حضور دارم باید نزدیک به چهارساعت در صف ایستاد، اما با وجود این باز هم افراد با انگیزه در صف ایستاده اند تا به نامزد منتخب خود رای دهند.