به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر، این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت وگو با سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- با تاکید مجدد بر حضور مردم در پای صندوق های رای اظهار کرد: مردم ایران از اهمیت  تاثیر گذاری آرایشان  مطلع هستندو امیدوارم فرصت تعیین سرنوشت را از خود دریغ نکنند.