به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر-پایگاه اطلاع رسانی  ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی- افزود: همان طور که به تجربه دیده ایم و اتفاقات مشابهی که در دوم خرداد و سال 92 افتاده است نشان می دهد که مردم آگاهانه انتخاب می کنند.

 باقی  همچنین با اشاره به آگاهانه بودن انتخاب مردم گفت: مردم با توجه به سوابق و کارنامه رقیب انتخاب درستی داشته باشند. مشارکت و انتخاب مردم در این انتخابات سهم تعیین کننده ای در سرنوشت کشور خواهد داشت.