به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر – پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی – بر اساس اعلام وزارت ورزش و جوانان مساحت ورزشگاه تختی حدود 3 هکتار است، با این حساب اگر به بطور متوسط در هر متر مربع 4 نفر ایستاده باشند در حدود 120000 نفر تنها در داخل ورزشگاه حضور داشته اند.

اگر محوطه خارج از استادیوم نیز بر این مساحت اضافه گردد با توجه به حضور گسترده مردم در خیابان های اطراف تخمین زده می شود که چیزی حدود 30 هزار نفر نیز در خارج از ورزشگاه حضور داشتند.

با یک حساب سر انگشتی مشخص می گردد که بیش از 150 هزار نفر از مردم مشهد امروز به استقبال روحانی آمدند.