به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، به نقل از سحر پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی.

بسم الله الرحمن الرحیم

انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم

خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.

ملت سرافراز و عزیز ایران!

کشورمان  امروز در مقطع حساس و سرنوشت سازی است. سرزمین عزیزمان در دوراهی انتخاب بزرگی قرار دارد که سالیان سال تاثیر انتخاب امروز من، تو و ما بر سرنوشت کشور عزیز و فرزندان عزیزمان تاثیر شگرف و عمیقی خواهد گذاشت. برهمین اساس ما بر این باوریم که باید به طور جد وارد عرصه انتخابات و آگاهی بخشی به مردم و قاطبه اصناف و اقشار کشورمان شویم.

ما اصناف، بازرگانان، تعاونگران و فعالان بخش گردشگری، بر این باور هستیم که تحریم های غیرقانونی بین المللی و یک جانبه، مانع اصلی تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار و شایسته کشور بوده است. تحریم ها اقتصادمان و مبادلات تجار کشورمان را در عرصه جهانی محدود نمود و سیاه نمایی از ایران و ایرانیان را به همراه داشت.  سوء تدبیر دولت های نهم و دهم به ابزاری برای توجیه تحریم های غیرقانونی تبدیل و بهانه ای شد تا شدیدترین  تحریم ها در تاریخ حقوق بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع گردد. حیثیت و اقتصاد ایران به مرز فروپاشی و ورشکستگی نزدیک بود که دولت تدبیر و امید، مدبرانه امیدها را زنده کرد و باتمرکز تلاش ها بر رفع تحریم ها در گام اول، با مدیریت عالی ترین مقامات نظام و با توافق برجام، تحریم های هسته ای مرتفع شد.

ملت عزیز! برجام گام نخست برای جبران صدمات گذشته و مسیری برای رشد اقتصادی کشور و شتاب دهی به آن است. تحقق برجام روندی پیچیده و زمان بر است و تردیدی نیست که بخش عمده ای از وقت و توان دولت یازدهم را به خود اختصاص داده است اما هم اکنون که حاصل شده، ضروری است همین دولت، در دولت دوازدهم ظرفیت های آنرا تقویت بخشیده و متبلور نماید. روند امروز نشان از بازگشت قطار از ریل خارج شده اقتصاد کشور به مسیر صحیح دارد واگر چه همین میزان از دستاورد، ما را قدردان دولت یازدهم کرده است؛ اما جناب آقای دکتر روحانی، تیم دیپلماسی و تیم اقتصادی دولت هستند که با توجه به تخصص  و تجربه های ارزشمند 4سال گذشته، می توانند این قطار به حرکت درآمده را به نحو مطمئن سرعت بخشند.

ما بر این اعتقادیم که اجرایی ساختن برجام و بهره برداری از ظرفیت های آن مستلزم تداوم دولت یازدهم است و به همین جهت ما قاطبه اصناف، بازرگانان، تعاونگران و فعالان بخش گردشگری بعنوان بزرگترین تشکل اقتصاد غیر دولتی کشور با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری برای مشارکت گسترده و فراگیر همه در انتخابات و اعمال حق تعیین سرنوشت مان ضمن حمایت از جناب آقای دکتر روحانی تاکید می کنیم که در دولت دوازدهم نیز در کنار ایشان خواهیم بود و تمام دانش و تجربه خود را برای ثمربخش کردن برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت دوازدهم به ویژه برجام و تحقق اهداف و برنامه هادر اختیار ایشان قرار خواهیم داد.