وی افزود :بر اساس برآوردهای رسمی مجموع آرای رئیسی و قالیباف بیش از 40 درصد نبوده و احتمال اینکه با ائتلاف این دو، تمام آرای قالیباف به سبد رای رئیسی واریز شود، غیرمحتمل است . چرا که با در نظر گرفتن فضای انتخاباتی جامعه، تعدادی از هواداران شهردار با این ائتلاف به میرسلیم رای داده یا به روحانی رای خواهند داد و برخی نیز از حضور در انتخابات منصرف می شوند.

نماینده پیشین مجلس تصریح کرد : بر این اساس و با ریزش محتمل آرای قالیباف و رئیسی، مجموع آرای شان به 40 درصد هم نخواهد رسید و تدارک جشن پیروزی در چنین وضعیتی، به تعبیری می تواند مصداقی از فتنه گری قلمداد شود.

وی با توصیه به هواداران دکتر حسن روحانی تاکید کرد : توصیه بنده این است که هواداران دکتر روحانی در سراسر کشور نسبت به هرگونه تحرک و تحریک احتمالی و هدفمند برخی هوشیار بوده و صبر و خویشتن داری پیشه کنند. چرا که چنین رفتارهایی از کسانی سر می زند که به ظاهر خود را در تنگنای شکست دیده و برای فرار از آن به هر دستاویزی چنگ می اندازند.

شکوری راد در پایان خاطرنشان کرد : بخش حقوق ستاد دکتر روحانی نیز باید وارد عرصه شده و با پیگیری و شکایت موضوع به مراجع نظارتی مرتبط، از چنین اتفاقاتی تنش زایی جلوگیری کنند . لزوم ورود جدی دستگاه های نظارتی نیز در این باره اجتناب ناپذیر است.