این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: پیروز مناظره امشب مردم بودند، مردمی که ابهام داشتند شعارهای این افراد واقع گرایانه است یا خیر، قانونی است یا نه. مشخص شد که این شعارها غیر قابل اجراست و همینطور اعتراف کردند که دولت آقای روحانی اکنون در حال اجرای شعارهایی است که سر می دهد.

او در پایان تاکید کرد: بعد از مناظره امشب مشخص شد که انتخابات در دوره اول با آراء قاطع روحانی به پایان خواهد رسید.