این فعال سیاسی گفت: روحانی و جهانگیری به بهترین شکل عملکرد دولت را نشان دادند و قیاس خوبی بین زمان حال و آن موقع که دولت را تحویل گرفتند داشتند. در مجموع این مناظره می‌تواند شور انتخاباتی را بوجود آورد.

منصوری گفت: باید ببینیم مناظره در نظرسنجی‌ها چه بازخوردی دارد و چه تاثیری در فضای انتخاباتی دارد. اینکه روحانی و جهانگیری به مانند رقیب خود عمل نکردند نشان می‌دهد که هم روحانی و هم جهانگیری به اخلاق پایبند هستند و این یکی از دلایل حمایت ما از این افراد است. افکار عمومی توقع داشتند که به املاک نجومی و استخدام‌های نجومی اشاره شود اما به دلیل اخلاق محوری به آنها اشاره نکردند.

او تاکید کرد: اگر در مناظره‌های آینده اتهام زنی‌ها به همین شکل ادامه داشته باشد دست روحانی و جهانگیری پر است و می‌توانند کاری کنند که به اتهام زنی‌ها جواب دهند.

منصوری با اشاره به اینکه هنوز فضای کشور مانند سال ۹۲ انتخاباتی نشده است گفت: امسال تبلیغات یک هفته زودتر نسبت به دوره قبل شروع شده است که می‌تواند تاثیر گذار باشد و دلیل دوم فعالیت در فضای مجازی است. اگر به فضای مجازی نگاه کنید متوجه می شوید که فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی گرم و ملموس است. و این فضا مجازی می‌تواند مکمل خوبی برای کارهای تبلیغاتی باشد. البته کم کم با نزدیک‌تر شدن به انتخابات فضای شهر و کشور هم انتخاباتی می‌شود.