به گفته رسولی،اسحاق جهانگیری نیز در این شطرنج تبلیغاتی در زمره یاران و همراهان  روحانی قرار دارد و بر همین اساس می‌توان مناظره‌های انتخاباتی را به یک رقابت تمام عیار سه جانبه بین  روحانی و سایر رقبا فرض و تشریح کرد.

این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه اگر روحانی از روش تبلیغاتی مقایسه‌ای و حساب گرایانه و البته منطقی استفاده کند و با بهره‌گیری از مهارت‌های برتر کلامی که از حیث مجهز بودن به فن خطابه نیز به سبب برخوردار بودن از زبان بدنی نافذ می‌تواند برنده این صحنه رقابت باشد.

او ادامه داد:روحانی می‌تواند از مواضع نظری و کارنامه عملکردی خویش طی چهار سال گذشته به نحو مطلوب دفاع کرده و همچنین مقایسه‌ای با مدت مشابه قبلی برقرار کند که چنانچه این نحوه کشورداری طی این مدت توسط او چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل مورد اقبال مردم در سال قرار نگرفته بود با فرض تداوم شیوه کشورداری رقیب و سایر رقبا در سال 92 امروز حال و روز ایران در چه وضعیتی بود.

عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با اشاره به این مطلب که مسلما نمی توان مشکلات کشور را ناشی از عملکرد دولت دانست، خاطرنشان کرد: من فکر می کنم که در این مناظره ها آقای روحانی باید صراحتا به مردم اعلام کند که در دوره بعدی ریاست جمهوری در صورت پیروزی در رقابت‌های پیش رو با استفاده از تجارب حاصله از دوره اول دولت تدبیر و امید طی یک رویکرد آسیب شناسانه ضمن رفع نواقص گفتمانی و برطرف کردن موانع عملکردی به آن بخش از وعده‌های انتخاباتی خود که تاکنون نتوانسته به آن جامه عمل بپوشاند عمل خواهد کرد. حسن روحانی در مواجهه با تنگناهای بیرون از دولت باید واضح‌تر از گذشته و بیشتر از آن که تاکنون بیان کرده است مردم را در جریان عمل و عوامل پیدا و پنهان بیرون از دولت قرار دهد.

رسولی در پایان با انتقاد از شعارهای پوپولیستی برخی نامزدهای انتخاباتی ، گفت: طرح شعارهای عوام فریبانه ای می توان آثار سوئی در کشور داشته باشد لذا چه بهتر که نامزدهای انتخاباتی تا حد ممکن از طرح چنین شعارهای پرهیز کنند. روحانی نیز ضمن پرهیز از دادن وعده‌های غیرعملی و ارائه شعارهای بی‌محتوا می‌تواند رابطه‌ای دو طرفه با مردم برقرار کند و به نحو مطلوبی سامانه مجاب کنندگی کارآمدی را به نمایش بگذارد و در مواجهه با چالش‌ها و هجمه‌های رقبای خود با ابتکار عمل مبادرت به روشنگری، رفع ابهام و پاسخگویی به ایرادات، انتقادات و بعضا تخریب‌ها نسبت به خود و دولتش کند.