امروز : پنج شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۱

در لحظه

آخرین اخبار

سرویس اقتصادی

مهندسی سازمان یافته انتخابات نظام مهندسی در دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی

در حدود دو هفته به انتخابات نظام مهندسی در شهرهای مختلف کشور بیشتر نمانده که خبر از مهندسی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان شرکت کنننده در انتخابات نظام مهندسی سال 97 توسط دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به گوش می رسد.