امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۷

گزارش تصویری - جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام


ایرنا-تهران-مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.*1*7

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
جزئیات